Søk

Utmelding fra Valdresstrykerne
Jeg ønsker med dette å melde meg ut av Valdresstrykerne, jamfør vedtekter punkt ”Søknad om medlemskap”. Det er kun mulig å leie instrument hvis det ikke er behov for dette i orkesteret. Ved behov for utleid instrument i orkesteret vil dette bli krevd tilbake. Utmelding skal skje ved semester slutt, dersom utmelding midt i semester forutsettes at kontingent og leie innbetales.
Til topps!