Søk

Søknad om støtte til tur
Søknaden vurderes etter dugnaden er gjennomført ut fra nedlagt tid i dugnaden. Kriterier for å få støtte: Minimum 10 timer innsats i dugnad pr deltaker. Deltaker fortsetter i orkesteret hele høstsesongen. Ved forhold som gjør at søkeren ikke kan delta på tur, kreves støtte tilbakebetalt til Valdresstrykerne. Det settes av et totalbeløp til tur i budsjett hvor frakt av instrumenter er prioritert og øvrig fordeles som støtte til deltakere.
Til topps!