Søk

Innmelding i Valdresstrykerne
Jeg ønsker å delta i Valdresstrykerne og melder meg med dette inn i orkesteret. Valdresstrykerne består av tre orkestre. Dirigenter vil veilede hvilket orkester du kan delta i. Kontingent og instrumentleie faktureres pr semester med følgende satser Valdresstrykerne 1 & 2, 250,- orkester 3, 400,-, søkenmoderasjon 50,-, instrumentleie er 250,-.
Til topps!